Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Bağlantılar
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Formlar | AKTS | Akademik Takvim | EÖBS

 
  Enstitümüz Yönetim Akademik Tez ve Dergi Öğrenci Otomasyon Sıkça Sorulan Sorular  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.12.2018- 18.01.2019 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 0:00: 
Yer / Adres : 
 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
 
İlgili Kişi : 
 

 >  Site Haritası        
2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLAR

2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ADLİ BİLİMLER

5

-

2

-

-

BAĞIMLILIK

5

-

1

-

-

 

* Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Koşulunu yerine getirdiği takdirde Yüksek Lisans programına öğrenci alınacaktır.

**Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Koşulunu yerine getirdiği takdirde Doktora programına öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

a) Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans mezuniyet aşamasında olmak gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak veya ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olmak gerekir.

c) Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden anabilim dalınca belirlenmiş dilde en az 50 puan olmak.

2) Doktora programına başvurabilmek için;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık ve diğer fakültelerden birisinin diplomasına, fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak veya mezuniyet aşamasında olmak gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

 b) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış olmak gerekir.

c) Lisans derecesi ile başvuranlar için başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puan veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanını almış olmak ve 4 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak gerekir.

d) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen, anabilim dallarınca belirlenmiş dilde yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almak veya ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer alan eşdeğeri puan almış olmak gerekir.

3) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 24 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen ve internet üzerinden yapılacaktır.

4) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru sırasında istenen belgelerin en geç 11 Ocak 2019 tarihine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

5) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 16 Ocak 2019 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

6) Ç.Ü. Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde–9 (4) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 

Online başvuru için tıklayınız http://http//otomasyon.cu.edu.tr/adlibilimler/basvuru/index.aspx

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır).

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) 2 adet fotoğraf

f) ALES veya TUS belgesi,

g) Pasaport ve ikametgâh (Uluslararası öğrenciler için)*

h) Öğrenim vizesi (Uluslararası öğrenciler için)*

ı) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi,

j) Referans mektubu ve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi

 2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYIL SINAV DUYURUSU

 Adli Bilimler Anabilim Dalı Sınav, Tarihleri ve Yeri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Tarihi ve Saati:

16.01.2019 / Yazılı Sınav:   10.00

16.01.2019 / Sözlü Sınav:   13.00

Sınav Yeri (Yazılı ve Sözlü): Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Dersliği

Bağımlılık Anabilim Dalı Sınav, Tarihleri ve Yeri aşağıda belirtilmiştir.

 Sınav Tarihi ve Saati:

16.01.2019 / Yazılı Sınav:   10.00

16.01.2019 / Sözlü Sınav:   14.00

Sınav Yeri (Yazılı ve Sözlü): Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu

İLETİŞİM İÇİN:
0 322 338 60 60 
0 322 338 60 84
(Dahili 2286)

 

 

 Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
 Sitemizi 01.01.2013 tarihten itibaren 2740 kişi ziyaret etmiştir