Tarihçe

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Adli Tıp Anabilim Dalı 1991 Devlet Planlama Teşkilatı alt yapı projesi ile bugünün ilk Enstitü planları oluşturulmaya başlandı. Dönemin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil Salaçin tarafından ileri yıllar öngörülerek Adli Bilimlerin Enstitü şeklinde yapılanması için temel proje ve programlar planlanmıştır. Buna istinaden Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Yüksek Lisans ve Doktora programları yer almıştır. Ç. Ü. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalı 1994 yılında Türkiye’nin ilk Adli Bilimler Kongresini düzenleyerek bu alanla ülke bilim insanlarının ilk kez tanışmalarını sağlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1994 yılından günümüze dek Adli Bilimler alanında pek çok disiplinden bilim uzmanlarının ve doktorlarının yetişmelerine olanak verilmiştir. 27 yıllık bir düşün ve eylem emeğinin ürünü olarak, Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.) Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 06.04.2017 tarih ve 30030 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2017/9978 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur. Kurucu müdür halen Ç. Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen’dir.

Enstitü bünyesinde Adli Bilimler Anabilim Dalı ve Bağımlılık Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı kurulmuş olup, aynı yıl (2017-2018 eğitim öğretim yılı) güz dönemi eğitim-öğretime başlamıştır.

Enstitümüz Anabilim Dallarında farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilere, mezun oldukları alanlarla uyumlu olacak şekilde ilgili alanların öğretim üyeleri ile birlikte dersler verilmektedir. İşbirliği içinde olunan alanlar içinde fizik, kimya, biyoloji, tıp, hukuk, hemşirelik, psikolojik danışma ve rehberlik, psikiyatri, farmakoloji, diş hekimliği, eczacılık olmak üzere birçok bilim dalı sıralanabilir.

Enstitümüz Adli Bilimler Anabilim dalı altısı Adli Bilimler doktora, 11’i Adli Bilimler yüksek lisans olmak üzere 17 öğrenci ile, Bağımlılık Anabilim Dalı beş Bağımlılık yüksek lisans öğrencisi ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başlamıştır.