Formlar

 

BAŞVURU VE KAYITLAR

Başvuru Dilekçesi

Kesin Kayıt Bildirim Formu

Özel Öğrenci Ders Alma Formu

Otomasyon Kayıt Sistemi Dışında Ders Kayıt Formu

Kayıt Yenileme Formu


TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1 -  YL. Programına Giriş Değerlendirme Formu

2-   YL.Ders Değişikliği Formu

3-   YL.Derse Devam Formu 

4-  YL. Seminer Kontrol Formu

5-  YL. Tez Önerisi Formu

6-  YL. Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

7-  YL. Tez Kabul ve Onay Sayfası

8 - YL.Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

9 - YL.Tez Savunma Sınavı Tutanağı

10 -YL. Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu

11- YL. Tez ve CD'nin Kütüphaneye Teslim Formu

12 -YL. Tez Değişiklik Önerisi

13- YL. Tez Kontrol Formu

14- Örnek Yüksek Lisans Tez Önerisi

15- Tezin Makaleye Dönüştürülme FormuDOKTORA

1 -   Doktora Programına YL. Derecesi ile Giriş Değerlendirme Formu

2 -   Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası

3 -   Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

4 -   Doktora Tezi Dönem Raporu ve Değerlendirme Tutanağı

5 -   Doktora Tez Değişiklik Önerisi

6 -   Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu

7 -   Doktora Tez Kontrol Formu

8 -   Doktora Tez ve CD'nin Kütüphaneye Teslim Formu

9 -   Örnek Doktora Program Planı

10 -  Doktora Program Kılavuzu

11 -  Doktora Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

12 -  Doktora Program Planı  

13 -  Doktora Derse Devam Formu

14 -  Doktora Tez Öneri Formu

15 -  Doktora Ders Değişiklik Formu

16 -  Doktora Seminer Kontrol Formu

17 -  Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı

18 -  Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Tutanağı

19 -  Örnek Doktora Tez Önerisi

20 -  Lisans Derecesi ile Doktora Değerlendirme Protokolü

21-  Doktora Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı


22-  Tezin Makaleye Dönüştürülme Formu

 


DİLEKÇE VE DİĞER FORMLAR

1 -  Araş Gör Ön Değerlendirme Tutanağı

2-   Araş Gör Bilim Sınav Sonuç Formu


3-   Araş Gör Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı

4 -  
Lisansüstü İzinli Sayılma Dilekçesi

5-  Lisansüstü Sınav Sonuç Bildirim Formu

6-   Askerlik İzinli Sayılma Dilekçesi


7 -  Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

8-   Tez Önerisi Değerlendirme Formu-Hakem

9 -  Bütünleme Sınavı Başvuru Formu

10- Yeni Ders Açma Öneri Formu

11.-  Etik Beyan Formu

12.- Turnıtın Yüksek Lis. Doktora Benzeşim Formu