Formlar


 BAŞVURU VE KAYITLAR


Başvuru Dilekçesi

Kesin Kayıt Bildirim Formu

Özel Öğrenci Ders Alma Formu

Yüksek Lisans Ders Değişikliği Formu

Otomasyon Kayıt Sistemi Dışında Ders Kayıt Formu

Kayıt Yenileme Formu

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1 -  YL. Programına Giriş Değerlendirme Formu

2-   YL.Ders Değişikliği Formu

3-   YL.Derse Devam Formu 

4-  YL. Seminer Kontrol Formu

5-  YL. Tez Önerisi Formu

6-  YL. Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

7-  YL. Tez Kabul ve Onay Sayfası

8 - YL.Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

9 - YL.Tez Savunma Sınavı Tutanağı

10 -YL. Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu

11- YL. Tez ve CD'nin Kütüphaneye Teslim Formu

12 -YL. Tez Değişiklik Önerisi

13- YL. Tez Kontrol Formu

14- Örnek Yüksek Lisans Tez Önerisi

15- Tezin Makaleye Dönüştürülme Formu

       
  DOKTORA

1 -   Doktora Programına YL. Derecesi ile Giriş Değerlendirme Formu

2 -   Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası

3 -   Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

4 -   Doktora Tezi Dönem Raporu ve Değerlendirme Tutanağı

5 -   Doktora Tez Değişiklik Önerisi

6 -   Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu

7 -   Doktora Tez Kontrol Formu

8 -   Doktora Tez ve CD'nin Kütüphaneye Teslim Formu

9 -   Örnek Doktora Program Planı

10 -  Doktora Program Kılavuzu

11 -  Doktora Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

12 -  Doktora Program Planı  

13 -  Doktora Derse Devam Formu

14 -  Doktora Tez Öneri Formu

15 -  Doktora Ders Değişiklik Formu

16 -  Doktora Seminer Kontrol Formu

17 -  Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı

18 -  Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Tutanağı

19 -  Örnek Doktora Tez Önerisi

20 -  Lisans Derecesi ile Doktora Değerlendirme Protokolü

21-  Doktora Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

22-  Tezin Makaleye Dönüştürülme Formu


       
  DİLEKÇE VE DİĞER FORMLAR


1 -  Araş Gör Ön Değerlendirme Tutanağı

2-   Araş Gör Bilim Sınav Sonuç Formu

3-   Araş Gör Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı

4 -  
Lisansüstü İzinli Sayılma Dilekçesi

5-  Lisansüstü Sınav Sonuç Bildirim Formu

6-   Askerlik İzinli Sayılma Dilekçesi


7 -  Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

8-   Tez Önerisi Değerlendirme Formu-Hakem

9 -  Bütünleme Sınavı Başvuru Formu

10- Yeni Ders Açma Öneri Formu

11.-  Etik Beyan Formu

12.- Turnıtın Yüksek Lis. Doktora Benzeşim Formu